Kontaktai

Praeities žvalgas: Šarūnas Jasiukevičius, info@praeitieszvalgas.lt
TV laidų gamyba: VšĮ Media lab, info@medialab.lt

Visas tinklapio turinys yra Praeities Žvalgo nuosavybė, jei nenurodytas kitas šaltinis. Turinį kopijuoti ir naudoti leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą, nurodant šaltinį.
Jei turite informacijos apie lankytiną ar įdomų ir tinklapio tematiką atitinkantį objektą, Jūsų žinutės laukiu el. paštu info@praeitieszvalgas.lt.

Atsakomybė

Visas svetainės turinys sukurtas edukaciniais tikslais. Dauguma aprašytų objektų yra avarinės būklės, gali būti užteršti radiacija ar pavojingais gyvybei cheminiais junginiais. Kai kurie objektai yra privatūs ir saugomi. Be savininko sutikimo patekimas draudžiamas. Tinklapio redakcija neskatina lankyti pavojingų ar saugomų objektų.

Autorius neatsako už lankytojų ar trečiųjų šalių veiksmus, patirtas traumas, sveikatos sutrikimus, teisinę bei socialinę atsakomybę tyrinėjant objektus.

Jei objekto aprašyme nenurodytos jo koordinatės, reiškia objektas nesaugus, saugomas, privatus ar siekiama jį apsaugoti nuo galimų vandalų veiksmų.