Kelionės

Černobylis, Čenobylio zona, Černobylio zonoje, Pripetė.

Černobylio zona. Vairuojam patys.

Šaltojo karo pėdsakais