Osowka. Nacių požeminio milžino Riese viena didžiausių tvirtovių.

Vienas iš didžiausių Riese požeminio miesto sistemų yra kompleksas Osowka. Jis pradėtas statyti 1943 metais, baigtas 1945 metais, kuomet Lenkijos žemes užėmė sovietų sąjungos kariuomenė. Rusai susirinko viską, kas buvo vertingo palikta vokiečių. Likučius susirinko vietiniai plėšikai. Po karo objektas buvo atseit užkonservuotas. Rusai neturėjo gynybinių planų tose teritorijose, vietoje to stengėsi įsisavint Lenkijos gamtinius turtus. Viena iš to priežasčių, kad objektą pabaigti reikėjo milžiniškų pajėgumų ir be galo didelių finansinių išteklių, kuo karo nustekenta sovietų sąjunga pasigirti negalėjo.

Osówka kalnas vokiečių kalba: Säuferhöhen. Į jį galima patekti 120 metrų ilgio tuneliu su apsaugos skyrių kameromis bei kitu 456 m tuneliu. Tunelio šonuose esantys  sargybos postai yra beveik baigti. Visa kita tik išrausta. Už dviejų įėjimų į požeminį miestą yra jų sujungimas, kuris dabar nepraeinamas užgriuvus luboms. Tuneliai veda į požemines sales, kurių aukštis yra iki 8 m. Tunelių tinklelis yra stačiakaplių langelių principu jungiantis sales tarpusavyje. Tik 6,9% visų iškastų tunelių yra sutvirtintas betonu. Šiais laikais turimi brėžiniai yra padaryti pagal faktinę situaciją, tačiau nėra žinoma, koks šis kompleksas turėjo būti, kaip buvo suprojektuotas. Pagal kalne užimamą ir laisvą teritorijas yra spėliojama, kad jis turėjo būti dar apie 50% didesnis.  Į paviršių veda evakuacinė šachta, kurios skersmuo yra 6 m šaktos ilgis 48 metrai. Greta pagrindinio komplekso yra dar vienas 107 metrų ilgio tunelis, kuris nėra sujungtas su kompleksu. Jis yra už 500 metrų ir 45 metrai žemiau pagrindinio įėjimo. Jame yra dvi užtvankos ir nežinomos paskirties hidraulinė įranga. Iš šių objektų galima spėlioti, kad Osowka buvo projektuota ne sandėliavimui, bet gamybai. Infrastruktūra pakankamai sudėtinga ir daugiafunkcė.

Osowka stovėjo apleista iki pat sovietų sąjungos žlugimo. Tik 1995 metais, kuomet rusijos įtakos atsikračius Lenkija pradėjo savarankiškai priiminėti sprendimus, buvo nuspręsta Osowkos  kompleksą sutvarkyti. Tiesa pritaikymas ne karinėms, bet turistinėms reikmėms. Nors objektas nebuvo tinkamai užkonservuotas ir čia lankytis galėjo vos ne kiekvienas panorėjęs, tačiau 1996 metų kovą buvo paskelbta, kad čia buvo įleisti pirmieji oficialūs turistai. Pradžioje buvo galima apžiūrėti vos 650 metrų ilgio požeminio tunelio atkarpą. Vėliau buvo saugiomis padaryti dar keletas patalpų. Šiandiena legaliai oficiliai galiam pasivaikščioti po 1500 metrų ilgio tunelį, atskiras šonines kameras, dirbtuves bei vieną salę.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *